Find a Church


Wymondham: St Peter

Address: Nurses Lane Wymondham Melton Mowbray
LE14 2AS
Archdeaconry: LEICESTER
Parish: Wymondham: St Peter
Telephone: 01572 789954